Een keertje kennismaken?

0653560218 info@levelup365.nl

Het programma is geschikt voor jongeren tussen de 14 en 18 jaar met beginnende problematiek die minimaal een vmbo basis/kader niveau hebben. Het is niet geschikt voor jongeren met ernstige psychische, verslavings- of gedragsproblemen en bij een te grote cognitieve of taalbarrière.