TAKE CHARGE

Empowerment voor de nieuwe generatie

Het Take Charge Programma is een actief traject waarbij deelnemers,
werken aan het ontwikkelen van een sterke mindset waardoor ze
meer regie pakken over hun leven/schoolloopbaan.

Wij helpen jongeren naar hun volgende level!

Take Charge Programma

 

Gedurende het ‘‘Take Charge Programma’’ stimuleren we deelnemers, zowel in groepsverband als individueel, om meer regie te pakken over hun leven en schoolloopbaan. We maken hierbij gebruik van onze eigen ervaring, fitness-boksen en andere actieve werkvormen die aansluiten bij de leefwereld van de doelgroep.

Voor wie?

Het Take Charge Programma is in te zetten voor (zorg)leerlingen van het VMBO/VAVO, voortijdig schoolverlaters (VSV/RMC), en jongeren die baat hebben bij meer regie over hun leven en (school)loopbaan. Leeftijd 14-27 jaar. 

Werkwijze Take Charge Programma

Mindset deel: 
Deelnemers gaan in een korte periode intensief aan de slag met 7 verschillende mindsetthema’s zoals: Keuzes en kansen, Droom en realiteit, Van start naar finish, Kracht en valkuil, Van setback naar comeback, Time To Take Charge en Future ahead

Ieder thema wordt behandeld in één actieve groepsbijeenkomst van 3,5 uur, waarin we werken in groepen van 8 tot maximaal 24 deelnemers. 

Naast de groepsbijeenkomsten kijken we ook één op één met deelnemers mee om de koppeling te maken naar de praktijk en aan te sluiten op hun persoonlijke behoefte. 

Praktijkdeel:
Na het mindsetdeel ligt de focus op het toepassen van het geleerde in de praktijk. Door middel van voortgangsbijeenkomsten wordt gekeken naar hoe het gaat en wat een deelnemer nog nodig heeft. 

We werken integraal door (indien mogelijk) ouders/verzorgers en contactpersonen van de scholen te betrekken bij de ontwikkeling van de deelnemer. 

 

Nazorg

We hebben oog voor borging en kijken achteraf altijd naar wat een deelnemer nog nodig heeft. Ook na afronding van een traject kunnen deelnemers bij ons terecht voor vragen en tips. 

Praktische informatie

We streven in de opzet en uitvoering van onze programma´s naar een goede samenwerking/afstemming met de opdrachtgever en betrokkenen. We willen dat ons aanbod goed aansluit bij de doelgroep en de fase waarin zij zitten. Het Take Charge Programma kan kort en intensief, maar ook uitgebreid worden ingezet. 

Wil je meer weten over het Take Charge Programma dan kun je contact met ons opnemen via info@levelup365.nl. Samen maken we een plan op maat. Voor andere vragen rondom het groepsaanbod kun je ook via dit mailadres bij ons terecht.