TAKE CHARGE

Empowerment voor de nieuwe generatie

Het Take Charge Programma is speciaal voor VMBO en MAVO leerlingen een die een steuntje
in de rug kunnen gebruiken. We helpen hen om een sterke mindset te ontwikkelen
en meer regie te pakken over hun leven en (school)loopbaan. 
 

Wij helpen jongeren naar het volgende level!

Take Charge Programma

 

Gedurende het ‘‘Take Charge Programma’’ stimuleren we deelnemers, zowel in groepsverband als individueel, om meer regie te pakken over hun leven en schoolloopbaan. We maken hierbij gebruik van onze eigen ervaring, fitness-boksen en andere actieve werkvormen die aansluiten bij de leefwereld van de doelgroep.

Voor wie?

Het Take Charge Programma is ideaal voor leerlingen van het VMBO en de VAVO die baat hebben bij meer regie over hun leven en schoolloopbaan. 

Werkwijze Take Charge Programma

We gaan in een korte periode intensief aan de slag met 7 verschillende thema’s om de mindset te versterken:  Keuzes en kansen, Droom en realiteit, Van start naar finish, Kracht en valkuil, Van setback naar comeback, Time To Take Charge en Future ahead

Ieder thema wordt behandeld in één groepsbijeenkomst, waarin we werken in kleine groepen van 8 deelnemers en 2 Take Charge trainers.  

We kijken ook één op één met deelnemers mee om de koppeling te maken naar de praktijk en aan te sluiten op hun persoonlijke behoefte. 

Daarnaast werken we integraal door de ouder/verzorger en contact personen bij de scholen te betrekken bij de ontwikkeling van de deelnemer.

 

Nazorg

Wij vinden het belangrijk om kwaliteit te leveren en écht een verschil te maken voor de deelnemers. We hebben oog voor borging en kijken achteraf altijd naar wat een deelnemer nog nodig heeft.

Praktische informatie

We streven in de opzet en uitvoering van onze programma´s naar een goede samenwerking/afstemming met de opdrachtgever en betrokkenen. We willen dat ons aanbod goed aansluit bij de doelgroep en de fase waarin zij zitten. Het Take Charge Programma kan kort en intensief, maar ook uitgebreid worden ingezet. 

Wil je meer weten over het Take Charge Programma dan kun je contact met ons opnemen via info@levelup365.nl. Samen maken we een plan op maat. Voor andere vragen rondom het groepsaanbod kun je ook via dit mailadres bij ons terecht.