Met Take Charge ontwikkelen jongeren een sterke mindset en pakken ze regie over hun leven en schoolloopbaan.

Take Charge Programma

Het Take Charge Programma is een actief traject waarbij deelnemers, in een veilige en inspirerende omgeving, werken aan het ontwikkelen van een sterke mindset, waardoor ze meer regie pakken over hun leven en schoolloopbaan. Dit doen we met zorgvuldig opgeleide rolmodellen die hun persoonlijke ervaring inzetten als verdiepend instrument. Er vinden groepstrainingen, 1 op 1 coachgesprekken en regiegesprekken plaats waarin het systeem van de jongeren betrokken wordt bij het proces. 

Voor wie?

Take Charge is voor jongeren van 14-23 jaar die de aansluiting in de maatschappij missen of dreigen mis te lopen. Denk aan;

* (zorg)leerlingen van het VMBO/VAVO
* voortijdig schoolverlaters (VSV)
* jongeren zonder startkwalificatie (RMC)
* jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt 
* jongeren die baat hebben bij meer regie over hun leven.

3 DELEN ONDERDELEN

1) Motivatiedeel:
Er zijn 2 motivatiebijeenkomsten waarin de focus ligt op het creëren van vertrouwen in de trainer als rolmodel, zorgen voor een veilig en inspirerend ontwikkelklimaat, en deelnemers gemotiveerd krijgen om actief met het vervolgprogramma aan de slag te gaan.  

2) Mindsetdeel 
Deelnemers gaan in een korte periode intensief aan de slag met 6 verschillende mindsetthema’s zoals: Keuzes en kansen, Droom en realiteit, Van start naar finish, Kracht en valkuil, Van setback naar comeback, Time To Take Charge. 

Elke trainingsbijeenkomsten wordt in 3,5 uur steeds één mindset thema op een doordachte wijze wordt behandelt. Een creatieve introductie van het thema, het thema ervaren met sport/spel werkvormen en in subgroepen de link leggen naar de praktijk. 

3) Voortgangsdeel:
Tijdens het voortgangsdeel ligt de focus op het toepassen en borgen van de geleerde mindset in de praktijk. In de meeste gevallen gebeurt dit door middel van voortgangsbijeenkomsten en/of individuele coaching. Dit kan zowel door Level Up 365 als de afnemer gedaan worden.

Nazorg

We hebben oog voor borging en kijken achteraf altijd naar wat een deelnemer nog nodig heeft. Ook na afronding van een traject kunnen deelnemers bij ons terecht voor vragen en tips. 

ROLMODEL ALS verdiepend INSTRUMENT

Door te werken met rolmodelcoaches die zorgvuldig getraind zijn om hun persoonlijke ervaringen koppelen aan de mindsetthema´s, maken wij het verschil. De rolmodelcoaches creëren we een sfeer van (h)erkenning, vertrouwen én nodigen deelnemers uit om vanuit kwetsbaarheid eigen houding en gedrag te onderzoeken.

Praktische informatie

We streven in de opzet en uitvoering van onze programma´s naar een goede samenwerking/afstemming met de opdrachtgever en betrokkenen. We willen dat ons aanbod goed aansluit bij de doelgroep en de fase waarin zij zitten. Het Take Charge Programma kan kort en intensief, maar ook uitgebreid worden ingezet. 

Wil je meer weten over het Take Charge Programma dan kun je contact met ons opnemen via info@levelup365.nl. Samen maken we een plan op maat. Voor andere vragen rondom het groepsaanbod kun je ook via dit mailadres bij ons terecht.