Een keertje kennismaken?

0653560218 info@levelup365.nl

Met Take Charge ontwikkelen jongeren een sterke mindset en pakken ze regie over hun leven en (school)loopbaan.

its time to take charge

wist je dat...

Het aantal jongeren in Nederland dat te maken heeft met beginnende problematiek en hierdoor afglijdt of buiten de boot valt, nog steeds groeit. In 2020 hadden ruim 188 duizend jongeren tussen de 12 en 25 jaar last van psychische klachten. Het is zorgwekkend dat te veel jongeren vastlopen, niet lekker in hun vel zitten, weinig motivatie hebben, vertrouwen verliezen in zichzelf en de hulpverlening en moeite hebben om grip te houden op hun leven.

Hoe mooi zou het zijn als er een oplossing bestond die voorkomt dat meer jongeren afglijden? Én jongeren kan helpen die al uitgevallen zijn?   

Wij gaan voor jongeren door het vuur.

het take charge programma

Take Charge is meer dan een programma. Het is een visie en een brug naar een betere toekomst voor jongeren tussen de 12 – 23 jaar met beginnende problematiek. Een actief traject dat jongeren de mogelijkheid biedt om, in een veilige en inspirerende omgeving, te werken aan hun motivatie, een sterkere mindset te ontwikkelen en concrete stappen te zetten in de praktijk.

Wij werken met professionele rolmodellen die de taal spreken, de leefwereld kennen en zorgvuldig getraind zijn om hun eigen ervaring in te zetten als verdiepend instrument. Er vinden groepstrainingen,  1 op 1 coachgesprekken en regiegesprekken plaats, waarbij ook het systeem van de jongere (ouders, mentoren, hulpverleners) betrokken worden.

Take Charge heeft oog voor borging.
 Het is een doelgericht traject met een doorlooptijd van tenminste 1 jaar, waarbij we zorgen voor een goede overdracht en inbedding in de school of organisatie waarmee we samenwerken.

meerwaarde deelnemer

Neemt regie over leven en schoolloopbaan

Zelfredzaamheid vergroot en meer zelfvertrouwen

Zet stappen in persoonlijke ontwikkeling

Voelt zich geziengehoord en serieus genomen

Ziet positief perspectief

Leert omgaan 
met tegenslagen

Inzicht in eigen 
valkuilen en krachten

Verhoogde motivatie en
verbeterde (school)prestaties 

3 programma onderdelen

1) Motivatiedeel
Motivatie en vertrouwen zijn van cruciaal belang om jongeren in beweging te krijgen. Daarom starten we ons programma met 2 motivatiebijeenkomsten, waarin de focus ligt op het creëren van vertrouwen in de trainer/coach als rolmodel, zorgen voor een veilig en inspirerend ontwikkelklimaat en deelnemers gemotiveerd krijgen om actief met het vervolgprogramma aan de slag te laten gaan.

2) Mindsetdeel 
Deelnemers gaan vervolgens in een korte periode intensief aan de slag met 6 verschillende mindsetthema’s. De thema’s zijn; Keuzes en kansen, Droom en realiteit, Van start naar finish, Kracht en valkuil, Van setback naar comeback, Time To Take Charge. 

Tijdens elke trainingsbijeenkomst wordt in 3,5 uur steeds één mindset thema op doordachte wijze behandeld. Wij werken in een drietrapsraket die er alsvolgt uitziet: een pakkende introductie van het thema d.m.v. het verhaal van het rolmodel, het thema laten ervaren met sport/spel werkvormen en in subgroepen de link leggen naar de praktijk.

In de 1 op 1 coaching wordt het thema vervolgens verder uitgediept en is aandacht voor de persoonlijke behoefte van de deelnemer.

3) Voortgangsdeel
Tijdens het voortgangsdeel ligt de focus op het toepassen en borgen van geleerde in de praktijk. Hier doen deelnemers ervaring op met zelfstandig regie pakken over hun leven en schoolloopbaan. Er vinden tussentijds voortgangsbijeenkomsten plaats, waarin de deelnemers en Take Charge begeleider bij elkaar komen. Hierin worden successen gedeeld, verbeterpunten gedeeld en waar nodig bijgestuurd. 

Tijdens het voortgangsdeel lopen de 1 op 1 coachgesprekken en regiegesprekken met het systeem gewoon door. De begeleiders van Take Charge faciliteren een omgeving, waarin de deelnemer gestimuleerd wordt om steeds meer regie te nemen.

Take Charge

onderbouwde methodiek

Onze methodiek is gebaseerd op erkende theorieën en methodieken, waaronder het ZDT-model (Zelf-Determinatie Theorie; Deci & Ryan, 1985), de groeimindset (Dweck, 2006), positieve psychologie (Seligman, 2011) en empowerment (Zimmerman, 2000). Door deze elementen met onze onze eigen kracht én drive te combineren, biedt ons programma een doeltreffende interventie voor jongeren met beginnende problematiek.

ervaringen

preloader-image

Ik maak betere keuzes

De eerste bijeenkomst ‘Keuzes en Kansen’ heeft mij echt geinspireerd aan het denken gezet. Ik was een bekend gezicht bij de politie omdat ik steeds mee ging met mijn vrienden en hierdoor in de problemen kwam. Ik snap nu dat ik zelf altijd een keus heb en van te voren na kan denken over wat ik wil. Ik ben al maanden niet meer in aanraking gekomen met de politie.

S. Leerling Campus 013

Ik weet eindelijk wat ik wil

Ik was nooit echt gemotiveerd voor school, omdat ik toch niet wist wat ik later wilde doen. Door Take Charge heb ik hier een veel duidelijker beeld van gekregen. Nu weet ik beter wat ik wil en waar ik het voor doe. Hierdoor kan ik mezelf ook beter motiveren.

M. Leerling cobbenhagenmavo

Nu pak ik zelf regie

Ik was altijd erg teruggetrokken en liet mijn moeder alles oplossen voor me. Maar na de bijeenkomst ‘Time To Take Charge’ durfde ik zelf meer regie te pakken. Toen ik belde naar mijn nieuwe school met een vraag en ze niet opnamen, ben ik zelf langsgefietst en naar binnen gelopen om toch antwoord te krijgen. Daar ben ik trots op.

R. Leerling Campus 013

Kippenvelmomenten

Ik vond het mooi om te zien hoe de deelnemers tijdens het traject actief gestimuleerd werden om bezig te zijn met zichzelf en hun toekomst. De groei die ik zag bij sommige deelnemers zorgde zelfs voor kippenvelmomenten.

Joyce Wolfs. Contactpersoon Cobbenhagenmavo

Het lijkt wel een ander persoon

Een deelnemer waarover grote zorgen waren op school leek na de eerste bijeenkomst een compleet ander persoon in de wandelgangen. Hij maakte voor het eerst in lange tijd weer oogcontact en had een positievere houding. Ook na de vakantieperiode is zijn ontwikkeling nog steeds positief.

Aukje Brekelmans. Mentor Campus 013

Ik ben ook ergens goed in

Ik dacht altijd dat ik niet speciaal was en niks kon. Ik vond het echt heel fijn toen ik erachter kwam dat mijn sociale en grappige kant mij juist uniek maken.

V. Leerling cobbenhagenmavo

kennismakings

workshop

Wij geloven enorm in wat wij doen en laten organisaties graag laagdrempelig kennismaken met ons en onze manier van werken.  
Speciaal voor professionals hebben wij de Take Charge kennismakings-workshop ontwikkeld. Een inspirerende en leerzame workshop van 3 uur waarin de deelnemers;

      o kennismaken met de basisprincipes van Take Charge
      o onze werkwijze doorleven en ervaren 
      o meer inzicht krijgen in eigen gedrag
      o praktische tools ontvangen die helpen bij het pakken van regie

De tools zijn te gebruiken voor het individu, het team én tijdens het werken met jongeren. Kortom een workshop die je niet wil missen…

Druk op de gele knop om de workshop aan te vragen voor jouw team.