Een keertje kennismaken?

0653560218 info@levelup365.nl

Met Take Charge Jongerencoaching helpen wij jongeren zichzelf te ontwikkelen en hun doelen te behalen.

jouw volgende stap

Wij helpen jongeren verder in hun ontwikkeling.

herken je dit?

Als ouder, professional in het onderwijs of in de jeugdzorg, weet je hoe lastig het soms kan zijn om jongeren te bereiken en in beweging te krijgen. Soms voelt het alsof je tegen een muur oploopt, terwijl je graag iets extra’s voor ze wilt betekenen. Je ziet ze worstelen met persoonlijke uitdagingen, faalangst, negatieve gevoelens, gebrek aan motivatie en gebrek aan perspectief. Sommige van hen dreigen af te glijden of het verkeerde pad op te gaan.

Het is frustrerend om te zien hoe deze uitdagingen hun ontwikkeling belemmert. Ondanks meerdere pogingen lukt het je niet om tot hen door te dringen. Mogelijk heb je het gevoel dat je dichtbij, of juist te ver weg staat om echt het verschil te kunnen maken.

Wij begrijpen deze frustraties en bieden een passende oplossing…

Wij zijn er voor je en laten niet zomaar los.

take charge jongerencoaching

Met Take Charge Jongerencoaching bieden wij jongeren die vastlopen een veilige omgeving waarin zij zich gehoord en gezien voelen. Met een persoonlijke (rolmodel) coach helpen wij jongeren te werken aan hun persoonlijke uitdagingen en behoeftes, een sterkere mindset te ontwikkelen en concrete stappen te zetten in de praktijk.

We snappen dat elke jongeren uniek is en leveren dan ook altijd maatwerk. Met Take Charge Jongerencoaching leren jongeren te werken aan wat belangrijk is voor hen,  sterker in het leven te staan en te groeien op hun eigen manier en tempo. Met ruime kennis en ervaring in één-op-één contact met jongeren maken we het verschil.

meerwaarde deelnemer

Één vaste coach die je snapt en ondersteuning op maat biedt

Een positieve en veilige omgeving om in te groeien.

Grip op waar je staat, naar toe wilt en hoe daar te komen

Praktische handvatten die helpen om stappen te zetten

Meer vertrouwen in jezelf en in de toekomst

Beter omgaan met uitdagingen, obstakels en tegenslagen

Ontwikkeling van zelfreflectie en zelfbewustzijn

Meer regie over
jezelf en jouw leven

opbouw coachtraject

We bieden coachtrajecten aan van 5, 10 tot 25 coachsessies van gemiddeld 1 uur. Deze kunnen waar nodig verlengd worden.  

Voordat we starten met een traject vindt er een afstemgesprek plaats met de opdrachtgever. Hierin wordt gekeken naar de wens, de beginsituatie van de jongere en de haalbaarheid van het traject.

Vervolgens is er een intakegesprek met de jongere om zijn of haar wensen en verwachtingen verder kaart te brengen. Aan de hand deze informatie bepalen we of er een match is, of dat er gezocht moet worden naar een alternatief. Het kan zijn dat de ouder/verzorger, docent, of hulpverlener aansluit bij de intake.

In de eerste coachsessie wordt er een realistisch plan opgesteld waar de jongere volledig achter staat. Dit plan hakken we in haalbare doelen en concrete actiestappen waar we de rest van het traject aan gaan werken.
De wijze waarop we dit doen is maatwerk. Van gesprekken tot kickboksen, op pad in de praktijk, of ondersteuning bij praktische zaken. Bijna alles is mogelijk als het aansluit bij de jongere en zijn of haar doelen.  

Er vindt tenminste één tussentijdse evaluaties plaats. Aan het eind van het coachtraject wordt een eindrapportage opgemaakt. Hierin staan de gezette stappen, behaalde resultaten en een eindconclusie.

Take Charge

voor wie

Take Charge jongerencoaching is beschikbaar voor jongeren tussen de 12 en 23 jaar in Tilburg of Eindhoven. We behandelen geen zware zorgvragen, daarvoor verwijzen we door naar gespecialiseerde hulpverlening of therapie. 

praktische informatie

Coaching vindt normaliter plaats in een ruimte van de opdrachtgever,
of op een neutrale locatie. Eventuele kosten hiervoor zijn voor de opdrachtgever. Wij hanteren een coachtarief van € 70,- per uur.

Enthousiast of wil je meer weten over Take Charge jongerencoaching? Druk op de gele knop om contact op te nemen.