LEVEL UP PROGRAMMA  

Empowerment voor de nieuwe generatie

Het Level Up Programma is ontwikkeld om jongeren écht perspectief te bieden.
We helpen jongeren een effectieve mindset te ontwikkelen, hun toekomstperspectief te verbeteren
en we begeleiden hen vervolgens naar een passende vervolgstap. 

Wij zijn er voor
JOU en helpen je graag naar het volgende level!

level up Programma

Het Level Up Programma draait om het bieden van écht perspectief aan jongeren. We helpen jongeren, zowel in groepsverband als individueel, een effectieve mindset te ontwikkelen, hun toekomstperspectief te verbeteren en door te stromen richting school, werk of een andere passende vervolgstap.

Voor wie?

Het Level Up Programma is ideaal voor jongeren, van 16 tot en met 24 jaar, die het verkeerde pad op dreigen te gaan, zijn vastgelopen in de maatschappij of uit het onderwijs zijn gevallen.

Werkwijze LEVEL UP Programma

Het programma is opgebouwd uit 3 delen die chronologisch op elkaar volgen: de instroom en motivatie, de mindsetbijeenkomsten, en de praktijk en doorstroom. Naast de groepsbijeenkosmten worden ze gedurende het traject één op één ondersteund door een coach. 

Deel 1: de instroom en motivatie
Voorafgaand aan het programma zijn er afstemgesprekken met de opdrachtgever en intakegesprekken met potentiële deelnemers. Vervolgens doet de deelnemer mee aan 2 motivatiebijeenkomsten van 2,5 uur. De insteek van de motivatiebijeenkomsten zijn actief, opbouwend en motiverend. Na deze motivatiebijeenkomsten wordt, samen met de individuele deelnemer, ingeschat of er voldoende motivatie is om door te stromen naar de mindsetbijeenkomsten.

Deel 2: de mindsetbijeenkomsten
Tijdens de mindsetbijeenkomsten helpen we deelnemers een effectieve mindset te ontwikkelen. Dit doen we door, gedurende 2 bijeenkomsten van 3,5 uur, te focussen op één thema.  De  thema´s die we behandelen zijn; Keuzes en kansen, Kracht en valkuil, Droom en realiteit, Van start naar finish, Van setback naar comeback en Time To Take Charge.
We gebruiken actieve en sportieve werkvormen, sturen aan op belangrijke vaardigheden en houden rekening met de spanningsboog van de deelnemers.

Deel 3: de praktijk en doorstroom
In het derde gedeelte gaan we aan de slag met voorbereidingen t.b.v. een  stageplek. Denk aan het opstellen van een actieplan, het maken van een CV en het werken aan presentatie skills. De deelnemers worden vervolgens gekoppeld aan een stageplek die aansluit op een passende vervolstap. Hier zullen ze voor een periode van 3 maanden ervaring opdoen in de praktijk. De stageperiode wordt feestelijk afgesloten middels het uitreiken van het officiële Level Up praktijk certificaat. 

 

Nazorg

Na de stage periode volgt de overdracht naar een passende vervolstap voor de deelnemer. We kijken specifiek naar welke ondersteuning nog nodig is, voordat de deelnemer definitief op eigen benen verder kan en hij duurzaam is doorgestroomd richting school, werk, of een ander alternatief dat het toekomstperspectief van de deelnemer verbetert.

Praktische informatie

We streven in de opzet en uitvoering van onze programma´s naar een goede samenwerking/afstemming met de opdrachtgever en betrokkenen. We willen dat ons aanbod goed aansluit bij de doelgroep en de fase waarin zij zitten. Het Level Up Programma heeft normaal gesproken een doorlooptijd van 30 weken, maar kan ook kort en intensief worden ingezet. 

Wil je meer weten over het Level Up Programma dan kun je contact met ons opnemen via info@levelup365.nl. Samen maken we een plan op maat. Voor andere vragen rondom het groepsaanbod kun je ook via dit mailadres bij ons terecht.