LEVEL UP PROGRAMMA  

Empowerment voor de nieuwe generatie

Het Level Up Programma is ontwikkeld om jongeren écht perspectief te bieden.
We helpen jongeren een effectieve mindset te ontwikkelen, leren ze belangrijke
levensvaardigheden aan en begeleiden naar een passende vervolgstap. 

Wij helpen jongeren naar hun volgende level!

level up Programma

Het Level Up Programma draait om het bieden van écht perspectief aan jongeren. We helpen jongeren, zowel in groepsverband als individueel, een effectieve mindset te ontwikkelen, hun toekomstperspectief te verbeteren en door te stromen richting school, werk of een andere passende vervolgstap.

Voor wie?

Het Level Up Programma is ideaal voor jongeren, van 16 tot en met 24 jaar, die het verkeerde pad op dreigen te gaan, zijn vastgelopen in de maatschappij of uit het onderwijs zijn gevallen.

Werkwijze LEVEL UP Programma

Het programma bestaat uit 3 delen:
– De instroom en motivatie
– De mindsetbijeenkomsten
– De praktijk en doorstroom. 

Deel 1: de instroom en motivatie
Omdat we alleen werken met deelnemers die een minimale intrinsieke motivatie hebben starten we met een intake gesprek en 2 motivatie bijeenkomsten. Daarna wordt ingeschat of doorstromen naar deel 2 passend is, of dat er een andere vervolgstap moet komen. Wij denken altijd mee en laten niet zomaar los! 

Deel 2: de mindsetbijeenkomsten
Tijdens de mindsetbijeenkomsten helpen we deelnemers door middel van actieve werkvormen een sterkere mindset te ontwikkelen.
We behandelen thema’s zoals; 
Keuzes en kansen, Kracht en valkuil, Droom en realiteit, Van start naar finish, Van setback naar comeback, Time To Take Charge en Future ahead. 

Deel 3: de praktijk en doorstroom
In het derde gedeelte ligt de focus op het toepassen van de geleerde mindset in de praktijk. We stellen een actieplan op, maken een CV, werken aan presentatie skills en koppelen deelnemers vervolgens aan een bedrijf dat aansluit op hun talenten en toekomstbeeld.

Het traject wordt feestelijk afgesloten middels het uitreiken van het officiële Level Up praktijk certificaat. 

 

Nazorg

Na afronding van de stage/werk periode kijken we met de jongere naar welke ondersteuning nog nodig is, voordat de deelnemer definitief op eigen benen verder kan.

Praktische informatie

We streven in de opzet en uitvoering van onze programma´s naar een goede samenwerking/afstemming met de opdrachtgever en betrokkenen. We willen dat ons aanbod goed aansluit bij de doelgroep en de fase waarin zij zitten. Het Level Up Programma heeft normaal gesproken een doorlooptijd van 30 weken, maar kan ook kort en intensief worden ingezet. 

Wil je meer weten over het Level Up Programma dan kun je contact met ons opnemen via info@levelup365.nl. Samen maken we een plan op maat. Voor andere vragen rondom het groepsaanbod kun je ook via dit mailadres bij ons terecht.