Een keertje kennismaken?

0653560218 info@levelup365.nl
Hieronder vind je een aantal veelgestelde vragen over het Take Charge Programma.

Veelgestelde vragen

Voor wie is het Take Charge programma geschikt en voor wie niet?

Het programma is geschikt voor jongeren tussen de 14 en 18 jaar met beginnende problematiek die minimaal een vmbo basis/kader niveau hebben. Het is niet geschikt voor jongeren met ernstige psychische, fysieke-, verslavings- of gedragsproblemen en wanneer er sprake is van een te grote taalbarrière.

Hoe lang duurt het programma en waar vindt het plaats?

Ons uitgangspunt is dat het Take Charge programma ten minste één jaar duurt. Waarvan het motivatiedeel 2 weken, het mindsetdeel 8 weken en het voortgangsdeel en borging ongeveer 8 maanden in beslag neemt. De doorlooptijd kan aangepast worden aan de behoeften van de deelnemers en de afnemende partij.

De locatie wordt afgestemd met de afnemende partij. Groepsbijeenkomsten vinden normaliter plaats in de gymzaal van de school/organisatie of andere passende locatie in de buurt. De 1 op 1 coachgesprekken en integrale regiegesprekken vinden plaats in kleinere ruimtes op de school/organisatie of passende locatie in de buurt. Wij streven ernaar zo veel mogelijk te doen bij de school/organisatie zelf i.v.m. korte lijnen en uiteindelijke overdracht.

Hoe groot zijn de groepen waarmee we werken?

De richtlijn is 8 tot 12 deelnemers. In overleg wordt bepaald of wijzigingen in de groepsgrootte mogelijk zijn en of er 1 of 2 trainers op de groep nodig zijn. In sommige gevallen kunnen ook mensen uit de afnemende organisatie ingezet worden om te ondersteunen tijdens groepsbijeenkomsten.

Op welke manier draagt het Take Charge Programma bij aan de doelen van scholen en organisaties?

Het Take Charge programma stimuleert jongeren om te werken aan hun individuele motivatie, het ontwikkelen van een sterke mindset en concrete stappen zetten in de praktijk. Hierdoor nemen ze meer regie over hun eigen leven en leerproces. In de praktijk leidt dit tot verbetering van gedrag/houding, verminderen van verzuim en betere (school)prestaties.

Hoe worden ouders, mentoren en eventuele hulpverleners van de deelnemers betrokken bij het proces?

Wij vinden het belangrijk dat ouders, mentoren en eventuele hulpverleners betrokken zijn bij het proces. Daarom organiseren we integrale regiegesprekken waarbij we samenkomen met de betrokkenen en de deelnemer. Wij hebben hierin een faciliterende rol, staan naast de deelnemer en nodigen hem uit om zelf input te leveren. We zorgen voor duidelijkheid in rollen en taken en bewaken de veiligheid van de deelnemer. We creeren een platform zich gehoord voelt en op laagdrempelige wijze regie kan pakken. De input die wij en de deelnemer delen met de betrokkenen, wordt vooraf afgestemd in een 1 op 1 coachgesprek met de deelnemer. 

Hoe verloopt de aanmeldprocedure voor het Take Charge Programma?

Na oriënterende gesprekken tussen Level Up 365 en de afnemende partij, worden potentiële deelnemers en hun ouders/verzorgers uitgenodigd voor een informerende bijeenkomst. Dit verloopt via scholen of organisaties die werken met onze doelgroep. Op dit moment zijn particuliere en open inschrijvingen nog niet mogelijk.

Wat zijn de kosten voor het Take Charge Programma?

De geschatte kosten voor een jaarprogramma per deelnemer zijn ongeveer 3000 euro. Dit is op basis van een groep van 10 deelnemers.  Na oriënterende gesprekken en afstemgesprekken kan hier meer duidelijkheid over worden gegeven.

Zijn er vergoedingen of subsidiemogelijkheden beschikbaar?

Op dit moment zijn er nog geen vergoedingen of subsidiemogelijkheden beschikbaar. Dit betekent dat de afnemer de investering doet en daar een geweldig programma met mooie resultaten voor terug krijgt.

Welke diensten bieden jullie nog meer aan?

Naast het ´´ Take Charge programma´´ en de ´´ Take Charge kennismakingsworkshop voor professionals” bieden we ook andere diensten aan.

1. Take Charge kickboksclinics: 
Dit is zijn 6 kickboksclinics waaraan krachtige mindsetthema´s zijn gekoppeld.  We brengen jongeren zowel fysiek als mentaal in beweging en zorgen altijd voor een link naar de praktijk van deelnemers. 

2. Inspiratiesessies en keynotes:
We hebben ruime ervaring met het verzorgen van inspirerende keynotes en inspiratieworkshops. Naast een behoorlijke dosis inspiratie, motivatie en humor, krijgen deelnemers praktische handvatten om meer regie te pakken én worden ze uitgedaagd om deze toe te passen in hun praktijk. 

3. Trajecten op maat: 
In sommige gevallen bieden we trajecten op maat voor zowel de groep als het individu. Dus als je een vraag hebt die wel bij ons past, maar nog niet in ons aanbod staat, neem dan vooral contact op. Wij denken graag met je mee.