Een keertje kennismaken?

0653560218 info@levelup365.nl

faq

Hieronder vind je een aantal veelgestelde vragen over het Take Charge Programma.

Het programma is geschikt voor jongeren tussen de 14 en 18 jaar met beginnende problematiek die minimaal een vmbo basis/kader niveau hebben. Het is niet geschikt voor jongeren met ernstige psychische, verslavings- of gedragsproblemen en bij een te grote cognitieve of taalbarrière.

Ons uitgangspunt is dat het Take Charge programma minimaal een jaar duurt. Waarvan het motivatiedeel 2 weken, het mindsetdeel 8 weken en het voortgangsdeel ongeveer 8 maanden in beslag neemt. De doorlooptijd kan aangepast worden aan de behoeften van de deelnemers en de afnemende partij.

De locatie wordt afgestemd met de afnemende partij. Groepsbijeenkomsten vinden normaal gesproken plaats in de gymzaal van de school/organisatie of andere passende locatie in de buurt. De 1 op 1 coachgesprekken en integrale systeemgesprekken vinden plaats in kleinere ruimtes op de school/organisatie of passende locatie in de buurt. Wij streven ernaar zo veel mogelijk te doen bij de school/organisatie zelf i.v.m. korte lijnen en uiteindelijke overdracht.

De richtlijn is 8 tot 12 deelnemers. In overleg wordt bepaald of wijzigingen in de groepsgrootte mogelijk zijn en of er 1 of 2 trainers op de groep nodig zijn. In sommige gevallen kunnen ook mensen uit de afnemende organisatie ingezet worden om te ondersteunen tijdens groepsbijeenkomsten.

Het Take Charge programma is gericht op het versterken van de eigen verantwoordelijkheid en regie van jongeren over hun eigen leven en hun eigen leerproces. Door de deelnemers te motiveren, stimuleren en praktische ondersteuning te bieden, kunnen ze zich beter ontwikkelen en betere resultaten behalen. Dit kan leiden tot een vermindering van schoolverzuim en verbetering van de motivatie en verbetering van gedrag van de jongeren.

Wij vinden het belangrijk dat ouders, mentoren en eventuele hulpverleners betrokken zijn bij het proces van de deelnemer. Daarom organiseren we regiegesprekken waarbij we samen bespreken hoe het gaat en waar nodig individuele ondersteuning aanpassen. Wij hebben een faciliterende rol, staan naast de deelnemer en nodigen hem uit om zelf input te leveren. Het bewaken van de veiligheid van de deelnemer staat hierbij voorop. Hierdoor ontstaat er een platform waar de deelnemer regie kan pakken en zich gehoord voelt. Dit wordt voorafgaand aan het regiegesprek voorbereid tijdens een coachgesprek.

Na oriënterende gesprekken tussen Level Up 365 en de afnemende partij, worden potentiële deelnemers en hun ouders/verzorgers uitgenodigd voor een informerende bijeenkomst. Op dit moment zijn particuliere open inschrijvingen nog niet mogelijk.

De geschatte kosten voor een jaarprogramma per deelnemer zijn ongeveer 3000 euro. Na oriënterende gesprekken en afstemgesprekken kan hier meer duidelijkheid over worden gegeven.

We zijn bezig met het binnenhalen van subsidies die de investering van het programma gedeeltelijk of helemaal kunnen dekken. Dit is nu nog niet het geval. De afnemer dekt in eerste instantie de investering.

Naast het Take Charge programma en de kennismakingsworkshop voor professionals hebben we meerdere diensten in ons aanbod. Boksclinics gekoppeld aan mindsetthema’s om jongeren fysiek én mentaal in beweging te krijgen. Inspirerende keynotes met daarin altijd de link naar de praktijk van de deelnemers en concrete handvatten. Trajecten op maat. Neem contact op voor meer informatie.