LEVEL UP COACHING  

Empowerment voor de nieuw generatie.

Tijdens het opgroeien hebben jongeren te maken met de vele afleidingen en verleidingen van deze tijd.
Sommige jongeren worden verleidt door het straatleven, anderen hebben te maken met alcohol, drugs,
faalangst, een negatief zelfbeeld, onbegrip, of gebrek aan motivatie. 

Wij zijn er voor JOU en helpen je graag naar het volgende level! 

level up coaching

Met Level Up Coaching worden jongeren gematched aan een persoonlijke coach waarmee ze wekelijks kunnen afspreken op de manier die het beste past bij de jongeren. We kijken altijd naar de doelen en behoeftes van de jongere en stellen aan de hand hiervan een haalbaar actieplan op. We gaan voor kleine stapjes en grote afstanden!

Voor wie?

Take Charge Coaching is ideaal voor leerlingen op het vmbo die de overstap maken naar  een vervolopleiding en voor jongeren die het verkeerde pad op dreigen te gaan. De coaching kan worden ingezet door scholen, gemeentes maar kan ook particulier worden aangevraagd. 

werkwijze

Voorafgaand aan het traject vindt er een afstemgesprek plaats met de opdrachtgever. Hierin wordt gekeken naar de beginsituatie van de jongere en haalbaarheid van het traject.

Vervolgens is er een intakegesprek met de jongere om zijn of haar wensen en verwachtingen verder kaart te brengen. Aan de hand deze informatie bepalen we of er een match is of dat er gezocht moet worden naar een alternatief. 

In de eerste bijeenkomst wordt er een realistisch doel bepaald waar de jongere volledig achter staat. Dit doel hakken we in concrete actiestappen waar we de rest van het traject aan gaan werken.

In de sessies die daarop volgen voeren we de actiestappen uit en is er de mogelijkheid om dit te combineren met  met korte boks en/of fitness sessies. Dit noemen fysiek en mentaal grenzen verleggen.

Aan het eind van het coachtraject wordt een eindrapportage opgemaakt met daarin de gezette stappen tijdens het traject en een eindconclusie.

Nazorg

Wanneer een deelnemer bijvoorbeeld is doorgestroomd naar school of werk kan het zijn dat hij nog wat langer extra hulp nodig heeft. De Take Charge coach kan je helpen bij het behouden van je baan of opleiding. Hij komt af en toe op langs op school of op de werkvloer om te kijken hoe het gaat en bespreekt samen met jou en je mentor of opdrachtgever hoe het gaat en hoe dingen nóg beter kunnen. Op een positieve manier ga je aan de slag zodat je uiteindelijk helemaal zelfstandig verder kunt.

Praktische informatie

De duur van de ondersteuning varieert van 5 tot 25 sessies. In de meeste gevallen starten we met 2 sessies per week en bouwen af naar 1 keer per 2 weken. De totale duur van een traject kan 4 tot 20 weken duren.

Wil je meer weten over Level Up Coaching dan kun je contact met ons opnemen via info@levelup365.nl. Samen maken we een plan op maat. Voor andere vragen rondom individuele begeleiding kun je ook via dit mailadres bij ons terecht.